Den viktigste oppgaven i ledelse er å ansette og utvikle de rette menneskene.

Rekruttering av ledere og executive search.

Rekruttering av kompetente og inspirerende ledere er kjernevirksomhet for Prime Executive.

Rekruttering av IT-ledere og spesialister

Prime har et eget team som er spesialisert på rekruttering av ledere og nøkkelpersoner innen områdene IT og Digital.

Rekruttering til markedsføring og kommunikasjon

Prime har spisskompetanse på rekruttering av ledere og nøkkelpersoner innen markedsføring og kommunikasjon (MarCom).