Den viktigste oppgaven i ledelse er å ansette og utvikle de rette menneskene.

ledelse og nøkkelstillinger i Larvik

Rekruttering av ledere og nøkkelpersoner er kjernevirksomhet for Prime Executive i Larvik.

ledelse og executive search.

Rekruttering av kompetente og inspirerende ledere er kjernevirksomhet for Prime Executive.

IT-ledelse og digitalisering

Prime har et eget team som er spesialisert på rekruttering av ledere og nøkkelpersoner innen områdene IT og Digital.

Markedsføring og kommunikasjon

Prime har spisskompetanse på rekruttering av ledere og nøkkelpersoner innen markedsføring og kommunikasjon (MarCom).