Sluttvurdering – en «Second Opinion» når ansettelsesprosessen nærmer seg slutten.

Er dere i sluttfasen av en ansettelsesprosess og ønsker en «Second Opinion»? Har dere annonsert en stilling og ønsker bistand med seleksjon og utvelgelse? Eller ønsker dere en objektiv vurdering av egne ansattes potensial og utviklingsbehov?

Prime tilbyr tjenesten sluttvurdering som er en uavhengig vurdering av kandidat(er) fra oppdragsgivers egne prosesser. Våre rådgivere bistår med vurdering av finalekandidater i sluttfasen av en rekrutteringsprosess for å sikre en objektiv og faglig begrunnet vurdering. Dette gir et bedre beslutningsgrunnlag ved ansettelser.

Prime har mange års erfaring innen rekruttering og lederutvelgelse, og bruker et solid og velprøvd metodeverk. Vi benytter DNV GL-sertifiserte arbeidspsykologiske testverktøy, og våre rådgivere er sertifiserte på bruken av disse.

En fullstendig sluttvurdering inneholder:

  • Utarbeidelse av kravspesifikasjon for stillingen som skal besettes
  • Evnetesting og personlighetsvurderinger
  • Kartlegging av indre motivasjon
  • Strukturert dybdeintervju
  • Caseløsning
  • Referansesamtaler
  • Dokumentkontroll og verifiseringer
  • Skriftlig kandidatrapport med innstilling

Våre faglige vurderinger og anbefalinger vil være basert på vår forståelse av rollen, organisasjonen og behovsanalysen til den aktuelle stillingen. Sluttvurderingens innhold kan således justeres i forhold til behovet i den konkrete prosessen.

Spørsmål om sluttvurdering? 
Kontakt:

Be om tilbud