Teamevaluering og rådgivning innen Human Resource Management.

Rådgivning

Prime har erfarne rådgivere med metodikk, fag- og lederbakgrunn som gir forutsetninger for å bistå som sparringspartner eller utøvende rådgiver i HR-prosesser hos våre kunder;

  • Lederevaluering
  • Teamvurdering
  • Jobbanalyser
  • Onboarding
  • HR for Hire

Forretningsstøtte – HRM

HRM (Human Resource Management) omfatter virksomheters juridiske og organisatoriske strukturer, samt alle faser i en medarbeiders livsløp i bedriften. Skal menneskene fungere, må også organisasjonen fungere. Det krever blant annet en tilpasset organisasjon, tydelige forventninger, godt lederskap og klare mål.

Typiske problemstillinger kan være knyttet til;

  • Tolking og forståelse av lov- og avtaleverk
  • Oppfølging av ansatte knyttet til manglende leveranse/tilstedeværelse
  • Fusjonsprosesser
  • Omstilling og nedbemanning
  • Kompensasjonsordninger

Spørsmål om rådgivning? 
Kontakt:

Be om tilbud