Executive search

Rekruttering av kompetente og inspirerende ledere er kjernevirksomhet for Prime Executive.

For å lykkes som leder i et moderne arbeidsliv forutsettes det aller først god innsikt i det som er virksomhetens viktigste teknologi, verdikjede eller marked. Men det er ikke nok. Evne til å skape positiv energi og retning i organisasjonen blir bare viktigere og viktigere i lederrollen.

 

Stikkord: rekruttering, executive search, headhunting, sluttvurdering, motivasjon, lederrekruttering.

Kontakt en rådgiverBe om tilbud

Ledere må kunne inspirere, ikke bare administrere. Denne forståelsen av lederskap danner utgangspunktet for vår tilnærming til identifisering, vurdering og utvelgelse av ledere. Det gjelder både for privat og offentlig sektor.

Hva som gjør en leder kompetent og inspirerende i en organisasjon avhenger naturligvis mye av bransje, kultur og hvem de ansatte er.

Prime Executive benytter derfor velutviklet metodikk for rekruttering og executive search, med egne støtteverktøy innrettet på analyse av begge parters forutsetninger i en rekrutteringsprosess. En ny leders muligheter for å lykkes avhenger mye av hvilke rammebetingelser som gjelder i oppdragsgivers virksomhet. Potensialet for å lykkes må avklares – begge veier.

Våre rådgivere har selv ledererfaring og et sterkt engasjement for rekruttering som fag. Forståelsen av hva det vil si å sitte med direkte resultat- og personalansvar gjør oss til bedre sparringspartnere for våre kunder, men gir også en mer troverdig dialog med attraktive lederkandidater vi ønsker å få interessert i videre prosess.

Les mer om rekruttering av ledere, styremedlemmer og nøkkelpersoner

Stikkord: rekruttering, executive search, headhunting, sluttvurdering, motivasjon, lederrekruttering.