Rekruttering av ledere, styremedlemmer og nøkkelpersoner.

Executive search og utvelgelse

I dagens arbeidsmarked kreves det andre metoder og virkemidler enn før for å rekruttere de mest attraktive kandidatene som finnes til en gitt stilling. En virksomhets konkurransekraft og resultatoppnåelse avhenger av å ha best mulige ledere og nøkkelpersoner på plass.

Når vi bistår våre kunder med akkurat dette er vi en viktig strategisk partner. Gjennom executive search, rekruttering av nøkkelkompetanse, management for hire og HR-strategisk rådgivning.

I de fleste tilfeller benyttes i dag aktive kandidatsøk, eller executive search og headhunting, sammen med åpen promotering og stillingsutlysning. Selv om kandidatmarkedet synes svært åpent og digitalt tilgjengelig kreves det mer enn noen gang en smart og effektive analysemetodikk. Headhunting og executive search er nødvendige spesialiteter vi tilbyr.

Når de mest attraktive kandidatene er identifisert vil det kritiske være om vi er i stand til å vinne deres interesse for rollen hos vår kunde. Evnen til å få gode kandidater i spill er en av våre styrker.

Derfor settes fokus på motivasjon og verdier helt fra start i prosessene våre.

Hvorfor skal noen flytte fra sin nåværende rolle til den vår kunde kan tilby? Et grunnleggende spørsmål som må besvares, selvsagt, men vi utvikler dette dypere gjennom hele prosessen. Vi må avdekke hva som er kandidatens virkelige drivere og verdier – indre og ytre motivasjon.

Det må være tilstrekkelig samsvar mellom dette og hvordan stillingen kan innfri behovene. Vi tror det gir de beste forutsetninger for vekst og verdiskaping i rollen som skal besettes. For alle parter.

 

Stikkord: rekruttering, executive search, headhunting, sluttvurdering, motivasjon, lederrekruttering.

Ønsker du å vite mer om rekruttering? 
Kontakt:

Be om tilbud