Tips til CV-skrivingen

På nettet finnes det mange tips om hvordan man kan gjøre sin CV mer attraktiv. For en som jobber med rekruttering på heltid er din CV det viktigste dokumentet du har når du søker en jobb. Derfor får du her noen råd om hva som er viktig når din CV skal granskes av hodejegerens kritiske blikk.

— Skrevet av Gunnar A. Swensen, Rådgiver i Prime Executive AS

Er CV gammeldags?

Noen vil ha det til at en CV som innsalgsverktøy er utgått på dato. De hevder at den kun inneholder en fortegnelse over hva søkeren har gjort så langt, og at dette i liten grad vil kunne si noe om egnethet når det gjelder hva vedkommende skal gjøre i en eventuell ny jobb. Det er selvsagt noe man kan reflektere over, men så lenge CV’er fortsatt er den viktigste (første) evalueringsfaktoren i de fleste rekrutteringsprosesser, har du lite å tape på å lage en best mulig CV. Se denne også i sammenheng med en god Linkedin-profil, men det er ikke helt det samme. Din CV inneholder både noe mer personalia, og større muligheter for å spisse informasjonen til den aktuelle stillingen du søker.

Nøkkelkvalifikasjoner

Dette skal være CV’ens «ingress». Her presenterer du et kortfattet sammendrag av hva som er din profil og kjernekompetanse. Dette er også avsnittet i CV’en der du kan foreta gode skreddersydde tilpasninger til stillingen du søker på, for eksempel særlig relevante faglige ferdigheter og erfaringer. Honnørord som «blid», «omgjengelig», «god team-player», «selvstendig» hører egentlig ikke hjemme her, med mindre det er din egen mor som er målgruppe for CV’en.

Lengde og omfang på CV'en

Det finnes ingen fasitsvar på dette. Noen definerer én side som et slags maksimumsomfang, hvilket kan være krevende å få til på en bra måte. Redusert skrifttype ned til noe som er nesten uleselig imponerer ingen. Det er viktig å få frem, gjerne i stikkordsform, hva du har gjort og hatt ansvar for i de jobbene du har hatt, samt oppnådde resultater. Disse beskrivelsene er også velegnet for å skreddersy innholdet opp mot kravene i stillingsannonsen. Har du veldig mye du vil fortelle fra hvert sted du har vært, kan du vurdere å samle dette i et vedlegg hvor headingen for eksempel er Prosjekter eller noe annet.

Kronologi

Vedrørende rekkefølge på utdannelse og yrkeserfaring; begynn alltid med det nyeste og sett dette øverst.

Korte opphold og lange opphold

Hverken lange eller korte opphold er «feil». Forbered deg likevel på å forklare hvorfor perioden hos den enkelte arbeidsgiver har vært kort eller lang. Lang periode hos én arbeidsgiver kan indikere stabilitet. Dersom oppgaver og ansvar har variert, kan dette være tegn på både kompetansebredde og omstillingsevne. Korte opphold kan ha mange forklaringer. I et næringsliv der endringene skjer hyppigere enn noen gang, er kortere opphold tilsvarende vanligere i våre dager. Videre er prosjektorganisering av virksomheten blitt veldig vanlig. Når et prosjektet er avsluttet, er det ikke urimelig at også ansettelsesforholdet opphører. Uansett – skriv gjerne et stikkord eller to i CV’en om hvorfor oppholdet ble kort, og forbered deg på å forklare nærmere dersom du kommer til intervju.

Hull i CV'en

Forklaringene kan være mange. Om ikke mottager av CV’en dramatiserer dette, trenger ikke du å gjøre det heller. Men forbered deg på å forklare årsaken i et eventuelt intervju. Gjerne før du har blitt spurt.

Tilpasning

Selv om en CV er en slags objektiv gjengivelse av hva du har gjort så langt i livet, bør du investere litt tid i å tilpasse CV’en til den enkelte jobb du søker på. Hovedkilde for tilpasningen vil naturlig nok være stillingsannonsen, hvor det fremgår hva det legges vekt på. I tillegg vil ofte en studie av selskapets hjemmeside og/eller årsberetning kunne fortelle noe om hva det satses på fremover. Ut over dette vil oppgitt kontaktperson i stillingsannonsen med glede svare på de spørsmål du måtte ha når det gjelder hvilke kvalifikasjoner og egenskaper som er aller viktigst. NB! Denne henvendelsen må du forberede godt. Det er en myte at det ikke finnes dårlige spørsmål!

Karrieremessige fyrtårn

En CV er stedet det er feil å være beskjeden. Få frem det du er mest stolt over å ha fått til, dine karrieremessige fyrtårn. Men husk at det er en tynn vegg mellom skryt og markedsføring.

Digital kompetanse

Få frem din digitale kompetanse, herunder bruk av for eksempel CRM-verktøy, ERP-systemer, Excel, osv. De aller fleste arbeidsgivere er opptatt av dette. Selv om det ikke kreves spesielt i stillingsannonsen, så gjør det likevel.

Språk, innhold, formuleringer

Mange selgerkurs, spesielt amerikanske, har «make them laugh» som ett av sine tips. Men humor er risikabelt, og kan slå veldig feil ut. Humor, sarkasme og spissformuleringer kan i beste fall fungere bra i jobbintervjuet. Spar det til da!

Skrivefeil og dårlig språk skal IKKE forekomme i en CV! Selv om det ikke er hos din gamle norsklærer du søker jobb, vet du antagelig ikke hvor viktig eller uviktig mottager synes dette er. Er du i det aller minste usikker på dine egne språkferdigheter, bør CV’en din ta omveien via en som er bedre enn deg språklig før den sendes.

Foto i CV’en

Ja takk. Et godt bilde som presenterer deg på en bra måte, er positivt. Videre hjelper det oss å huske deg mellom intervju en og to. Et «godt» bilde i denne sammenheng skal være et hvor du ser så hyggelig og vennlig du kan inn i kameraet. Hunder, ski eller golfkøller hører ikke med på et slikt fotografi. Heller ikke småbarn – såfremt ikke stillingen spesifikt krever at kandidaten er forplantningsdyktig…

Nøyaktighet og etterrettelighet

Vær 100 % ærlig når det gjelder titler du har hatt og hvilket ansvar du har hatt underveis. Det er veldig enkelt å sjekke ut med referansene dine hva som er virkeligheten. Dessuten – byen er liten, og hodejegere er kjent for at de har svært stor kontaktflate. Det er ikke sjelden at vi også tar en prat med de «uoffisielle» referansene i løpet av prosessen.

Fritidsinteresser

Det er som regel bare positivt at kandidaten har et liv utenfor arbeidsplassen. Hva dette består i kan gjerne beskrives i korthet. NB! Både på CV’en og i et eventuelt jobbintervju bør du være forsiktig med å snakke høyt om eksempelvis gode Birken-tider og lavt golf-handicap. Både fordi dette kan oppfattes som skryt, og fordi alle vet hvor tidkrevende det kan være å holde seg på et imponerende bra prestasjonsnivå.

Referanser

Det er helt OK at det i CV’en står henvisning til at referanser oppgis ved forespørsel el.l.

Vanligvis er referansesjekk uansett et steg helt avslutningsvis i prosessen, og vi foretrekker at referansene er briefet og forberedt når vi ringer dem. Les mer om hvordan du gjør gode referansesjekker.

Lykke til!

Spørsmål om CV eller bistand til rekruttering? 
Kontakt:

Be om tilbud