Smarte grep for rekruttering i usikre tider

Med et avkjølt arbeidsmarked og usikker etterspørsel for bedriftene, oppstår det både muligheter og utfordringer innen rekruttering.

— Skrevet av Knut Hauge, Managing Partner i Prime Executive AS

Mulighetene dreier seg om at bedriftene nå enklere kan sikre seg menneskene med egenskapene som skal til for fremtidig vekst. For arbeidsmarkedet er ikke dødt, selv om det utlyses 10-20 prosent færre stillinger enn for 12 måneder siden.

Men det er annerledes enn det var, og det går nok en tid før det snur. Dette er ikke første gang arbeidsmarkedet blir avkjølt. Noen av oss har jobbet med rekruttering siden arbeidsmarkedet våknet til liv igjen etter jappetiden. Vi tok oss gjennom dotcom-krisen, finanskrisen og den særnorske oljekrisen. Og fortsatt er det tilnærmet null arbeidsledighet blant mennesker med høyere utdannelse.

At noe skjer i arbeidsmarkedet, er det imidlertid liten tvil om. Mitt poeng er at disse endringene byr på både muligheter og utfordringer – på samme måte som før: Det blir ikke første gang at forutseende arbeidsgivere bruker anledningen til å gjøre riktige investeringer i kompetanse, som de kommende årene betaler seg flerfoldig

Noen tips å ta med seg

I sum kan riktig rekruttering hjelpe organisasjoner med å håndtere usikkerhet, tilpasse seg endringer og oppnå suksess – selv i vanskelige tider.
Her er noen av grepene som vi har observert at våre kunder vektlegge i trange tider:

 • Være litt kreativ og sosialdemokratisk?
  OK, denne har jeg ikke plukket opp noe sted, men tar den med likevel. Når det blir dyrere å betjene boliglånet, blir livet for den ansatte kjipere jo større deler av lønna som går til banken. Hva med å tilby et variabelt lønnselement, som økes og reduseres med rentenivået? Tenk litt på den!
 • Strategi for utfordrende tider
  Rekruttering er en handling som bør basere seg på strategi – når det ikke bare handler om utskifting og erstatning. Hva er de strategiske utfordringene den nærmeste tiden? Hvilke profiler trenger vi for å oppnå målene?
 • Intern rekruttering
  Vi trenger ikke alltid gå over bekken etter vann. Noen ganger har vi kandidatene internt, vi bare vet ikke at de er de riktige menneskene nå som tidene har endret seg.
 •  Bygg kultur
  Når ledelsen ikke er utelukkende fokusert på å vokse og slukke branner, har bedriften noen ganger mer tid til å ta grep for å bygge kultur, motivasjon og lojalitet. Dette betaler seg raskt når veksten kommer tilbake.
 • Tenk motivasjon mer enn før
  Er dagens nøkkelmedarbeidere motivert, eller klamrer de seg bare fast på grunn av usikkerheten i arbeidsmarkedet? Det er viktig å kartlegge motivasjonen både blant ansatte og kandidater. Har de engasjement og tillit til strategi og planer?
 • Ansett når det er (relativt) billig
  Ledere som har tillit til at veksten kommer tilbake, har i tidligere nedgangstider benyttet anledningen til å gjøre ansettelsene de trenger om 12 måneder frem i tid. Da har de hatt gode kandidater å velge blant uten å måtte strekke lønnsnivået slik at det har skapt frustrasjoner internt.
 • Rekruttering for knappe tider
  Når bedriften opplever fallende salg og strammere økonomi, blir det relativt dyrere å gjøre feil. Denne enkle innsikten tilsier å bruke mer ressurser på rekrutteringsprosessen, inkludert en robust sjekk av referanser.
 • Kompetanse for knappe tider
  Å ansette personer med riktig kompetanse og erfaring kan bidra til å styrke organisasjonens evne til å håndtere utfordrende situasjoner. Dette gjelder ikke minst lederstillinger.
 • Vær på «flørter’n»
  Bedrifter som ikke har mulighet til å ansette nå, kan likevel søke kontakt med kandidater som kan være aktuelle litt frem i tid. Da kan dere bli kjent med hverandre, slik at det er raskere gjort med karriereskift og nyansettelser når det trengs.

Og så kommer selvsagt alle de grunnleggende elementene i en rekruttering, som gjelder uansett farten i økonomien. Men de kan vi snakke om en annen gang..

Har du noen gode tips til bedrifter om rekruttering i tider som nå?