Utleie av ledere og fagspesialister.

I dagens marked råder usikkerhet, men behovet for riktig kompetanse og kapasitet er likevel tilstede. Dersom behovet for kompetanse eller arbeidskraft er midlertidig vil konsulenter fra Prime People være en god løsning for å ivareta bedriftens behov.

Det kan dreie seg om ledelse i et prosjekt, i en interimperiode, eller ved behov for en spesifikk fagspesialist eller prosjektstøtte. Vi leverer konsulenter innen:

Interimledelse – HRM – Engineering – Økonomi – Prosjektstøtte

Les mer om leie av interimledere og konsulenter hos vårt søsterselskap Prime People AS.

Spørsmål om konsulenter? 
Kontakt:

Be om tilbud