Utleie av ledere og fagspesialister.

Noen ganger er behovet for kompetanse midlertidig. Ledelse i en overgangsperiode, eller faglig ekspertise eller prosjektstøtte som forsterkning utenfra en periode.

Prime People tilbyr bistand til å løse midlertidige behov gjennom interimledelse, management for hire eller utleie av fagkonsulenter. Felles for disse er en grundig kvalitetssikring utført av våre erfarne rådgivere og konsulentledere.

Når vi forespørres om å bistå med interimressurser benytter vi mye av den samme metodikken for kravspesifisering og kvalitetssikring som i våre solide rekrutteringsprosesser.

Dersom aktuell konsulent eller interimleder ikke allerede er en del av vår utleieportefølje, rekrutterer vi nødvendig kompetanse der hvor den finnes i markedet.

Prime People følger opp sine konsulenter og oppdragsgivere tett, og sørger for smidig gjennomføring i hele oppdragsperioden.

 

Spørsmål om konsulent? 
Kontakt:

Gunnar A. Swensen
Rådgiver
+47 909 82 516[email protected]