Markedsføring & kommunikasjon

Prime har spisskompetanse på rekruttering av ledere og nøkkelpersoner innen markedsføring og kommunikasjon (MarCom).

Denne kompetansen er bygget opp gjennom en omfattende portefølje av gjennomførte rekrutteringsoppdrag innen faget, og ved at rådgiverne vi benytter har lang fag- og ledererfaring fra nettopp marked og kommunikasjon.

Kontakt ossBe om referanser

Roller vi typisk har rekruttert til er:

 • Ledere
 • Kommunikasjonsrådgivere
 • Merkevarespesialister
 • PR og informasjon
 • Performance management
 • Programmatisk
 • Analyse og innsikt
 • SEO- og SEM-spesialister
 • E-Commerce
 • SoMe-rådgivere
 • Innhold/Content
 • CRM-spesialister

Men det er ikke nok å skue bakover på en imponerende historikk. Utviklingstakten i MarCom er så stor og spennende at det er helt kritisk at vi også følger nøye med på nye trender, teknologiske muligheter og kompetansekrav innen faget. Det gjør vi.

Hvilke implikasjoner har denne utviklingen for lederrollen? Det kreves åpenbart en del andre egenskaper og kunnskaper for at en leder skal lykkes innen MarCom i dag. Prime har metodikk og innsikt som sørger for at den som vurderes for en lederrolle med dette ansvaret faktisk har det som kreves for å lykkes.

Les mer om rekruttering av ledere, styremedlemmer og nøkkelpersoner

Systematisk markedsovervåking

Prime overvåker spesielt markedet for ledere og faglige nøkkelpersoner innen markedsføring og kommunikasjon. Vi har en solid oversikt på hva som skjer i selskaper og relevante fagmiljøer, og har utviklet en systematisk oversikt over hvem som er de dyktige og fremtidsrettede kandidatene innen ulike disipliner.

Denne innsikten gir Prime en unik forutsetning for å bistå våre kunder med executive search og rekruttertingsbistand til leder- og fagstillinger innen MarCom.

Les mer om rekruttering av ledere, styremedlemmer og nøkkelpersoner