Rekruttering til IT & Digital

Prime har et eget team som er spesialisert på rekruttering av ledere og nøkkelpersoner innen områdene IT og Digital.

Dette er områder som består av mange fagdisipliner og lederroller, og kjennetegnes av stor endrings- og utviklingstakt.

Stikkord: rekruttering, executive search, IT-ledere og spesialister.

Kontakt en rådgiverBe om tilbud

Rekruttering av IT-ledere og spesialister.

For å være gode på executive search og rekrutteringsbistand i dette markedet har Prime valgt å spisse seg mot roller og kompetanser vi har de beste forutsetninger for å jobbe med.

Dette er typisk stillinger som:

  • Chief Digital Officer (CDO/CIO)
  • IT-direktør og IT-sjef
  • Chief Information Security Officer (CISO)
  • Spesialister på IT-sikkerhet/ICT Security
  • Head of Software Engineering
  • Digitaliseringssjef
  • Prosjektleder IT utvikling
  • Leder digital transformasjon
  • Driftssjef IT
  • Produkteiere for IT

Executive search innen IT management

Vår egen kompetanse bygger på en solid portefølje av gjennomførte rekrutteringsoppdrag innen IT & Digitalisering, og rådgivere med erfaring fra ledelse, IT-prosjekter og en rekke digitaliseringsprosesser.

Vi overvåker systematisk marked, trender og ny teknologi. Noe av det viktigste er oversikten vi til enhver tid har over de dyktige og talentfulle kandidatene som finnes innen disiplinene vi jobber spesielt med. Det gir en unik fordel når vi skal bistå kundene våre med å finne og attrahere de beste.

Les mer om rekruttering av ledere, styremedlemmer og nøkkelpersoner

Stikkord: rekruttering, executive search, IT-ledere og spesialister.

IT-sjefer er også ledere!

For Prime handler rekruttering innen IT & Digital om mer enn den faglige spisskompetansen.
Lederegenskaper, personlig egnethet og motivasjon blir stadig viktigere for å lykkes.

Kravene til lederrollen innen tekniske disipliner har endret seg svært mye de siste årene. Utviklingstakten er stor og høykompetente ansatte har andre forventninger til ledelse og organisering enn før.

IT-ledere skal sørge for at virksomheten forandres i takt med utviklingen og bidrar til innovasjon og vekst. Teknologisk utvikling blir en kritisk suksessfaktor og IT-ledelsen blir spydspissen som skal sørge for både inntektsstrøm og trivsel blant de ansatte.

Prime har metodikk og innsikt som sørger for at den som vurderes for en lederrolle mellom tekniske fagspesialister, utvikling og forretningsdrift faktisk har det som kreves for å lykkes.

Denne innsikten gir Prime en unik forutsetning for å bistå våre kunder med executive search og rekruttertingsbistand til leder- og fagstillinger innen IT & Digital.