NB! Dette er en stilling fra vårt arkiv - hvilket betyr at søknadsfristen er utløpt og/eller stillingen besatt. Se aktive stillingsutlysninger.

Seksjonsleder lavspenning (elkraft) og tele

Seksjon Lavspenning og tele i Bane NOR er en nyopprettet seksjon med 8 ansatte stasjonert i Oslo, seksjonen er en del av Infrastrukturdivisjonen i Bane NOR.
Vi bidrar med faglig kompetanse til små og store utbyggingsprosjekter, fagstøtte til baneområdene, samt bistår i møte med eksterne utviklere for å ivareta Bane NORs interesser.
Det er allerede et utstrakt samarbeid mellom ulike enheter og til prosjektene, og mange av arbeidsoppgavene våre er tverrfaglige. Vi tror at denne arbeidsmetodikken gjør at vi leverer jernbane på en mer innovativ og ressurseffektiv måte, som gir spennende utfordringer og interessante arbeidsdager. 
Seksjonen er nyopprettet for å styrke det tverrfaglige samarbeidet i avdelingen, samt søke bedre tverrfaglige løsninger gjennom deltagelse i ledergruppen til Jernbaneteknikk. Dette er en kombinert fag- og lederstilling. Stillingen rapporterer til avdelingsleder Jernbaneteknikk.

Vi søker nå etter en tydelig, løsningsorientert og innovativ leder som kan bidra til utvikling av seksjonen. 

 

Arbeidsoppgaver

 • Følge opp planlegging og prosjektering i Infrastrukturdivisjonen, bidra til enhetlige løsninger innen fagområdet
 • Utføre faglig arbeid innenfor en eller flere av tjenestene som seksjonen tilbyr
 • Ha budsjett, resultat- og personalansvar for seksjonen
 • Ha ansvar for seksjonens kompetanse og bemanning
 • Delta i avdeling Jernbaneteknikk sin ledergruppe og bidra til utvikling av denne
 • I tillegg til ovenstående arbeidsoppgaver kan leder pålegges arbeidsoppgaver som naturlig hører inn under fagområdet, eller som må utføres av hensyn til disponering av tilgjengelige ressurser

Kvalifikasjoner

 • Vi ønsker oss en tydelig, løsningsorientert og innovativ person, fortrinnsvis med ledererfaring
 • Det kreves høyere utdanning fra universitet/ høyskole på master-/ bachelornivå, innen fagområdet lavspenning, elkraft eller tele. Lang relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse
 • Fordel med kjennskap til gjeldende lover, standarder, håndbøker og teknisk regelverk for jernbaneinfrastruktur
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Du har evne til å skape motivasjon blant dine ansatte
 • Du er ambisiøs, initiativrik og har en inkluderende innstilling med stort engasjement for å gjøre en god jobb
 • Du liker å jobbe som del av et team og kan jobbe selvstendig
 • Du har et bevisst forhold til sikkerhet og kvalitet
 • Du har god forretningsforståelse
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt i vurderingen. Vi legger vekt på lojalitet til Bane NORs etiske retningslinjer og våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende

Vi tilbyr

 • Du vil få mulighet til å utvikle deg som leder samtidig som du vil videreutvikle deg innen ditt fagfelt
 • Du vil bli en del av en nyetablert ledergruppe og del av et miljø som holder et høyt faglig nivå
 • Du vil få arbeide i en virksomhet som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver.
 • Vi kan tilby gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i utvikling og et meget godt arbeidsmiljø
 • Fleksible arbeidstidsordninger
 • Personalbillett med NSBs tog
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger


Kvalifiserte søkere vil bli vurdert fortløpende.

 


Stillingstype: Fast
Arbeidssted: Oslo
Ref. nr: 93238
Søk på stillingen