NB! Dette er en stilling fra vårt arkiv - hvilket betyr at søknadsfristen er utløpt og/eller stillingen besatt. Se aktive stillingsutlysninger.

Seksjonsleder geoteknikk og ingeniørgeologi

Vi søker etter leder til våre nye seksjon som har totalt 10 geoteknikere og ingeniørgeologer, stasjonert i Oslo og Trondheim. Seksjonen er en del av Infrastrukturdivisjonen i Bane NOR.
Seksjonens arbeidsoppgaver er i hovedsak å bidra med faglig kompetanse til små og store utbyggingsprosjekter, gi faglig støtte til baneområdene, samt bistå i møte med eksterne utviklere
for å ivareta Bane NORs interesser. Mange av arbeidsoppgavene våre er tverrfaglige, og det er et ustrakt samarbeid både internt og eksternt.

Dette er en spennende stilling som kombinerer faglige utfordringer med ledelse. 

Aktuelt stasjoneringssted er fortrinnsvis Oslo, alternativt Trondheim. Søkere bes oppgi i søknaden hvilket stasjoneringssted de ønsker. 

Vi søker nå etter en tydelig, løsningsorientert og innovativ leder som kan bidra til utvikling av seksjonen

 

Arbeidsoppgaver

 • Delta i avdeling Jernbaneteknikk sin ledergruppe og bidra til utvikling av denne
 • Ha budsjett, resultat- og personalansvar for seksjonen
 • Ha ansvar for seksjonens kompetanse og bemanning
 • Sørge for effektiv produksjon og tjenesteyting
 • Geoteknisk/ingeniørgeologisk rådgivning, prosjektering og vurdering i plan-, utførelses- og driftsfasen
 • Faglig støtte og kontakt med konsulenter innen fagområdet
 • Geoteknisk/ingeniørgeologisk bistand innenfor flom og skredproblematikk fra kartlegging til tiltaksoppfølgning og ved akutte hendelser og bekymringsmeldinger
 • Være del av faglig team med spisskompetanse innen fagområdet
 • Delta/bistå i forsknings- og utviklingsprosjekter og andre sentrale samarbeidsprosjekter

  I tillegg til ovenstående arbeidsoppgaver kan leder pålegges arbeidsoppgaver som naturlig hører inn under fagområdet, eller som må utføres av hensyn til disponering av tilgjengelige ressurser.
  Noe reisevirksomhet må påregnes.

Kvalifikasjoner:

 • Det kreves høyere utdanning fra universitet/ høyskole på master-/ hovedfagsnivå, helst innen fagområdet geoteknikk alternativt innen ingeniørgeologi
 • Fordel med kjennskap til gjeldende lover, standarder, håndbøker og teknisk regelverk for jernbaneinfrastruktur
 • Vi ønsker oss en tydelig, løsningsorientert og innovativ person, fortrinnsvis med ledererfaring
 • Det er viktig at du har samarbeidsevner og kommuniserer godt, gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Du har evne til å skape motivasjon blant dine ansatte
 • Du er ambisiøs, initiativrik og har en inkluderende innstilling med stort engasjement
 • Du liker å jobbe som del av et team og kan jobbe selvstendig
 • Du har et bevisst forhold til sikkerhet og kvalitet
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt i vurderingen. Vi legger vekt på lojalitet til Bane NORs etiske retningslinjer og våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende 

Vi tilbyr

 • Du vil få mulighet til å utvikle deg som leder samtidig som du vil videreutvikle deg innen ditt fagfelt
 • Du vil bli en del av en nyetablert ledergruppe og del av et fagmiljø som holder et høyt faglig nivå
 • Du vil få arbeide i en virksomhet som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
 • Vi tilbyr gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i utvikling og et meget godt arbeidsmiljø
 • Fleksible arbeidstidsordninger
 • Personalbillett med NSBs tog
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger


Kvalifiserte søkere vil bli vurdert fortløpende.


Stillingstype: Fast
Arbeidssted: Oslo
Ref. nr: 93235
Søk på stillingen