NB! Dette er en stilling fra vårt arkiv - hvilket betyr at søknadsfristen er utløpt og/eller stillingen besatt. Se aktive stillingsutlysninger.

Salgs- og markedsdirektør

Blir du vår nye operative salgs- og markedsdirektør?

Rekom AS ble stiftet i 1998, og eies av 48 norske kommuner og interkommunale selskaper. Selskapet er en betydelig aktør i markedet for råvarer til energi- og materialgjenvinning, der vi sikrer kundene våre avsetning på innsamlet og kildesortert avfall. Gjennom innovative og miljøvennlige løsninger sørger vi for at avfallsressursene blir ivaretatt og at kundene får høyest mulig kundeverdi. Rekom omsetter årlig for ca. 370 millioner kroner, har 13 ansatte og hovedkontor i Bergen. Kundene våre er kommunale og interkommunale renovasjonsselskaper, samt private aktører i Europa.

 
Rekom søker en operativ salgs- og markedsdirektør til vårt hovedkontor i Bergen. Rette vedkommende skal ha totaloversikt over selskapets markeder for råvare- og energigjenvinning: aktører, anleggsstruktur, konkurransesituasjon, logistikkmuligheter og –utfordringer. Gjennom dette ha ansvar for selskapets salgsbudsjett og produktområder, inkludert eget salgsbudsjett og produktområde i kraft av rollene som salgs- og produktansvarlig
 
Rekom er et ledende selskap innen material- og energigjenvinning av ulike typer avfall.
Kundene våre er kommunale og interkommunale selskaper, samt private aktører i Europa. Som salgs- og markedsdirektør hos oss vil du bidra til å utvikle virksomheten videre, gjennom arbeidsoppgaver knyttet til salgs- og markedsaktiviteter, ledelse og utvikling.
 
Vi ser etter deg som har interesse for sirkulær økonomi, bærekraft og energi, og som ønsker å bidra i utviklingen av enda bedre løsninger for kundene våre. Samtidig søker vi en salgs- og markedsdirektør som skal være en person som går foran i gruppen, tar ansvar, viser proaktivitet og har kommersiell forretningssans. Gjennom dette skape samhandling på en måte som bidrar til høy aktivitet og trivsel. Rette vedkommende må ha høyere akademisk relevant bakgrunn.
Ansvar og hovedoppgaver:
  • Være med å implementere selskapets vedtatte strategiplan
  • Ansvarlig for å levere på selskapets mål for de ulike markeder som fremgår av salgsbudsjetter gjennom å prioritere salg- og markedsgruppens aktiviteter.
  • Levere anbud og tilbud til selskapets kunder
  • Ansvarlig for å utvikle og koordinere kundestrategier i de ulike markeder sammen med produkt- og salgssjefer.
  • Ansvarlig for at kunder får dekket sine behov ift. rask respons og tidsriktige leveranser som gjør at selskapet hele tiden er ajour med salg- og markedsleveranser.
  • Ansvarlig for etterlevelse og utvikling av prosesser og systemer for salg- og markedsgruppen.
  • Personalansvar for markedsavdeling
  • Ansvar for rapportering fra salgs- og markedsgruppen til CEO
Spørsmål om stillingen?:
Eventuelle spørsmål om stillingen kan rettes til Prime People ved rådgiver Frode Pettersen på 47 88 82 85

 


 

Stillingstype: Fast
Arbeidssted: Bergen
Ref. nr: 65144