NB! Dette er en stilling fra vårt arkiv - hvilket betyr at søknadsfristen er utløpt og/eller stillingen besatt. Se aktive stillingsutlysninger.

Rådgiver – Digital sikkerhet

Vil du jobbe med digitale tjenester og sikkerhet for landbruket?

Vi er på jakt etter deg som har interesse og kompetanse innen digital sikkerhet eller som ønsker å videreutvikle deg innen samme felt. Det er spesielt interessant dersom du har erfaring eller ønsker å videreutvikle deg innen sikkerhet med skytjenester og drift.

Vi kan tilby spennende arbeidsoppgaver innen digital sikkerhet og en arbeidshverdag du har muligheter til å påvirke. 

IT har en sentral og styrende rolle i direktoratets arbeid med innovasjon og digitalisering. Vi har outsourcet utvikling, vedlikehold og drift til eksterne leverandører.

Som rådgiver innen digital sikkerhet vil du jobbe tett med våre leverandører og som kravstiller for digital sikkerhet inn mot både utvikling, forvaltning og drift.
Du vil inngå i et nyopprettet team for sikkerhet (CSIRT).   

Direktoratet har ansvaret for landbruks- og matCERT. Landbruks- og matCERT er et responsmiljø for virksomheter underlagt Landbruks- og matdepartementet, dvs. NIBIO, Veterinærinstituttet, Mattilsynet og Landbruksdirektoratet.

Utvikling og videreutvikling gjennomføres i tett samarbeid med avdelingene i direktoratet og våre eksterne leverandører. Vi har lang erfaring med å jobbe smidig, og har i de siste utviklingsprosjektene startet med kontinuerlig produksjonssetting. 

Vi har standardisert på Microsoft plattformen for kontorstøtte og tar i bruk Office 365 til høsten. Direktoratets plattform for drift av eksterne tjenester for våre 40 000 brukere er standardisert på Java-plattformen.
De eksterne tjenestene er beskyttet av OpenAM. Autentisering og autorisering håndteres vha. ID-porten og Altinn.


Arbeidsoppgaver

 • sette krav til og følge opp digital sikkerhet innenfor utvikling, forvaltning og drift 
 • gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser
 • prioritering, oppfølging og gjennomføring av sikkerhetstiltak
 • sikkerhetsvurdering av ny teknologi og nye verktøy for bruk i direktoratet
 • administrasjon av landbruks- og matCERT
 • andre oppgaver etter seksjonens behov

Kvalifikasjoner

 • relevant høyere utdanning på minimum bachelornivå
 • kunnskap om og interesse for digital sikkerhet
 • erfaring med risiko- og sårbarhetsanalyser
 • erfaring med sikkerhets- og penetrasjonstesting     
 • fordel med erfaring som utvikler og/eller teknisk arkitekt
 • god muntlig og skriftlig kommunikasjonsevne på et skandinavisk språk

Personlige egenskaper

 • interesse for ny teknologi
 • ønske om å tilby brukervennlige tjenester
 • høy gjennomføringsevne
 • god evne og vilje til kunnskapsdeling 
 • god evne til å jobbe selvstendig
 • evner å utvikle et godt samarbeidsmiljø
   

Vi tilbyr

 • spennende arbeidsoppgaver og gode lærings- og utviklingsmuligheter
 • videreutvikling og individuell kompetanseutviklingsplan 
 • stor påvirkningskraft på egen arbeidssituasjon og IT-utvikling i direktoratet
 • et godt arbeidsmiljø med faglig dyktige kollegaer og stor takhøyde 
 • stor kontaktflate og utstrakt samarbeid både internt og eksternt.
 • sentral beliggenhet i Oslo.
 • familievennlig og fleksibel personalpolitikk.
 • gode arbeidstidsordninger (fleksibel arbeidstid, sommertid, betalt overtid).
 • Fast stilling som rådgiver i lønnsspenn fra kr 505 800,- til kr 658 300,- eller som seniorrådgiver i lønnsspenn fra kr 646 700,- til kr 848 800,- avhengig av kvalifikasjoner.
  For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler. 
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse.
 • bedriftsidrettslagog gode ordninger for trening.

 

Kontaktpersoner for stillingen

Rådgiver Ole Jan Rimstad i Prime Executive (99 59 30 14) eller fung. seksjonssjef Steinar Bjørneset i direktoratet (41 57 71 15).

Generelle opplysninger

Attester/vitnemål registreres i portalen eller ettersendes pr. post innen søknadsfristen. Innsendte dokumenter vil ikke bli returnert. Søkere som blir innkalt til intervju, bes ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål.

For Landbruksdirektoratet er det et personalpolitisk mål å gjenspeile samfunnets sammensetning i alder, kjønn og kulturell bakgrunn, samt å rekruttere personer med funksjonsnedsettelse og hull i CV. Opplysninger om dette kan bli brukt til registreringsformål. Vi ønsker at alle kvalifiserte kandidater søker, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. Landbruksdirektoratet er også en IA-bedrift og vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.

Hvis du har problemer med utfylling av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på epost: kundeservice@jobbnorge.no eller ring på telefon: 75 54 22 27. 

Søknadsfrist: 28. august.


Stillingstype: Fast
Arbeidssted: Oslo sentrum
Ref. nr: 99274
Søk på stillingen