NB! Dette er en stilling fra vårt arkiv - hvilket betyr at søknadsfristen er utløpt og/eller stillingen besatt. Se aktive stillingsutlysninger.

Prosjektstyringsleder – Ringeriksbanen/E16

Vil du være med i styringen av Norges største samferdselsprosjekt?

Vi søker nå en initiativrik, erfaren og kommersiell anlagt prosjektstyringsleder til Fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16. Du vil få ansvar for alle prosjektstyringsrelaterte aktiviteter i prosjektenhetens portefølje, inkludert kost kontroll, estimering, fremdriftsplanlegging, usikkerhetsstyring, bistå i kontraktsoppfølging, og dokumentstyring. Stillingen vil i prosjektet rapportere til prosjektdirektøren, men personal- og funksjonsmessig ligger stillingen innunder Økonomi og styringssjef i Utbyggingsdivisjonen. 


Divisjonen Utbygging er ansvarlig for planlegging og bygging av nye dobbeltsporstrekninger i Bane NOR og har en av Norges største infrastruktur prosjektportefølje. Vår portefølje inkluderer prosjekter som Follobanen, Fellesprosjektet Ringeriksbanen & E16, og hele InterCity utbyggingen. 

Fellesprosjektet Ringeriksbanen er en del av InterCity-satsingen og sammen med E16 Høgkastet-Hønefoss det største fellesprosjektet for veg og jernbane i Norge. Vi skal bidra sterkt til at Ringerike blir en vekst-region med rask, trafikksikker og miljøvennlig transport til og fra Oslo på jernbane og veg. Ved ferdigstillelse vil Sandvika være kun 20 korte minutter unna Hønefoss med jernbane. I tillegg skal dette prosjektet knytte øst og vest i Norge tettere sammen. Når prosjektet er ferdig vil vi ha forkortet reisetiden med tog mellom Bergen og Oslo med underkant av en time. 

Arbeidssted: moderne lokaler sentralt i Sandvika.

Arbeidsoppgaver

 • Sikre effektiv og proaktiv implementering og kontroll av prosjektstyring i prosjektet. 

 • Lede funksjoner innen prosjektstyring, fremdriftsplanlegging, estimering, kostnadskontroll, kvalitet, administrasjon og dokumentstyring, i samsvar med styrende dokumenter, systemer og retningslinjer i Bane NOR. 

 • Bistå i utformingen og oppfølgingen av leverandørkontrakter, inkludert faglig innhold relatert til vederlaget, fremdriftsplaner og administrative krav i nye NTK kontrakter. 

 • Være sparringspartner og nær rådgiver til prosjektdirektøren. 

 • Lede prosjekts usikkerhetsstyringsprosess og sørge for gjennomføring av usikkerhetsanalyser av estimater og budsjetter. 

 • Sørge for utarbeidelse av trender, analyser av problemområder og konsekvenser for fremdrift og kostnader, med anbefaling om korrigerende tiltak som underlag for beslutninger i ledelsen. 

 • Prosjekts økonomi- og regnskapsrapportering. Lede utarbeidelse av månedsrapport og andre prosjektrapporter. 

 • Ressursstyring for å sikre nødvendig kapasitet og kompetanse innenfor prosjektstyring i prosjektenhetens prosjekter.

 • Bistå i utviklingen av prosjektstyring i Utbygging

 Kvalifikasjoner

 • Høyere teknisk eller økonomisk utdannelse fra universitet eller høyskole. 

 • Erfaring fra byggherreorganisasjon, rådgiver- eller entreprenørbransjen. 

 • Minimum ti års erfaring fra prosjektstyring og lederskap i store investeringsprosjekter

 • God erfaring fra Totalentrepriser 

Personlige egenskaper

 • Gode lederegenskaper 

 • Sterke analytiske og kommersielle egenskaper. 

 • Strukturert. 

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. 

 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne. 

 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, profesjonell og engasjert.

Vi tilbyr

 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst. 

 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer. 

 • Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger. 

 • Konkurransedyktige betingelser. 

 • Årsbillett på NSBs tog.

 


Stillingstype: Fast
Arbeidssted: Sandvika
Ref. nr: 69379