NB! Dette er en stilling fra vårt arkiv - hvilket betyr at søknadsfristen er utløpt og/eller stillingen besatt. Se aktive stillingsutlysninger.

Prosjektleder – planlegging av ny Oslotunnel

Vi søker nå Prosjektsjef til planlegging av prosjektet "Ny jernbanetunnel gjennom Oslo".
 
Dette er muligheten for deg som vil ha en sentral rolle i arbeidet med å bedre togtilbudet på Østlandet, i et av Norges største samferdselsprosjekt! 
 
For å møte den fremtidige transportetterspørselen trengs et persontogtilbud med flere avganger, bedre pålitelighet, kortere reisetider og økt kapasitet for godstransport på bane. KVU for Oslo-navet konkluderte med at det er behov for en ny jernbanetunnel gjennom Oslo. I Nasjonal transportplan 2018-2029 er planlegging prioritert i første seksårsperiode, og investeringskostnaden anslått å ligge i overkant av 40 milliarder kroner.
 
Bane NOR vil få ansvaret for den omfattende og krevende planleggingsoppgaven, som du kan lede. Prosjektet vil tilhøre enheten Plan og utredning i Utbyggingsdivisjonen. Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging og bygging av nye dobbeltsporstrekninger med tilhørende knutepunkter og serviceanlegg for togtrafikk i Bane NOR, og har en prosjektportefølje som blant annet inkluderer Follobanen og InterCity-utbyggingen. Plan og utredningsavdelingen er ansvarlig for prosjektene til og med nivå kommunedelplan, inkludert konsekvensutredning, tekniske planer og planlegging av knutepunktene.
 
I Plan og utredningsavdelingen vil du få gode utviklingsmuligheter i en spennende stilling med dyktige kollegaer og et inspirerende arbeidsmiljø, i omfattende samhandling med andre aktører og interessenter. Avhengig av kvalifikasjoner og interesse vil det være mulig å følge prosjektet inn i byggefase, eventuelt gå inn i nye planleggingsoppgaver når planfasen for ny jernbanetunnel gjennom Oslo er avsluttet. 
 
Stillingen er nyopprettet, rapporterer til Prosjektdirektør for Plan og utredning, og det vil ligge personalansvar til stillingen.
 
Arbeidssted er Oslo.
 
Arbeidsoppgaver
 • Prosjektsjefen skal bidra til gode løsninger for økt jernbanekapasitet og ny jernbanetunnel gjennom Oslo
 • Bygge opp prosjektorganisasjonen, støttet av faglige ressurser fra Bane NOR Utbyggings organisasjon for øvrig
 • Lede og styre prosjektarbeidet
 • Styre rådgiverkontrakter knyttet til planleggings- og prosjekteringsfasen 
 • Ha ansvaret for offentlig planprosess med tilhørende konsekvensutredning og teknisk planlegging 
 • Følge opp økonomi, fremdrift og kvalitet på arbeidet som utføres 
 • Koordinere mot tilgrensende prosjekter internt (eksempelvis ERTMS og utviklingsplaner for Oslo S) og eksternt (eksempelvis Ruters planlegging av ny metrotunnel og Fornebubanen)

Kvalifikasjoner

 • Utdanning som sivilingeniør, ingeniør eller tilsvarende innen relevante fagområder 
 • Ledelseserfaring
 • Minimum 10 års erfaring fra byggherreorganisasjon, rådgiver eller entreprenørbransjen er ønskelig
 • Erfaring fra gjennomføring av store prosjekter 
 • Erfaring fra planlegging etter plan- og bygningsloven for store samferdselsprosjekter eller tilsvarende store utbyggingsprosjekter, og samhandling med andre aktører i planleggingen
 • Erfaring med prosjektering (teknisk hovedplan, teknisk detaljplan eller byggeplan) eller byggefase i samferdselsanlegg. 
 • Erfaring fra tverrfaglig prosjektering av jernbaneanlegg er en fordel
 • Erfaring fra oppfølging av planleggings- eller prosjekteringskontrakter
 • Norsk er arbeidsspråk i våre prosjekter, og du må kunne uttrykke deg godt både skriftlig og muntlig på engelsk og norsk
 • Erfaring fra planlegging etter plan og bygningsloven for store samferdselsprosjekter eller tilsvarende store utbyggingsprosjekter

Ønskede egenskaper

 • Gode lederegenskaper
 • Interesse for samferdselsprosjekter og ønske om å bidra til gode løsninger 
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner 
 • Er strukturert, og har evne til å lede og gjennomføre

  Våre verdier er åpen, engasjert og profesjonell, og vi søker deg som ønsker å bidra til at disse verdiene etterleves i organisasjonen.

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver 
 • Muligheten til å bidra til forming og utvikling av et av landets største og mest sammensatte samferdselsprosjekt, som vil bidra til fremtidsrettede kollektivtrafikkløsninger
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst 
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer 
 • Gode lønns-, pensjons- og forsikringsvilkår 
 • Personalbillett med NSBs tog

 


Stillingstype: Fast
Arbeidssted: Oslo
Ref. nr: 69729