NB! Dette er en stilling fra vårt arkiv - hvilket betyr at søknadsfristen er utløpt og/eller stillingen besatt. Se aktive stillingsutlysninger.

Prosjekteringsleder teknisk plan

Vi søker nå Prosjekteringsleder teknisk plan til å lede arbeidet med hovedplan for nytt dobbeltspor mellom Oslo S og Lysaker. Stillingen er nyopprettet. 

Dette er muligheten for deg som vil ha en sentral rolle i arbeidet med å bedre togtilbudet på Østlandet, i et av Norges største og mest utfordrende samferdselsprosjekt! 

For å møte den fremtidige transportetterspørselen trengs et persontogtilbud med flere avganger, bedre pålitelighet, kortere reisetider og økt kapasitet for godstransport på bane. KVU for Oslo-navet konkluderte med at det er behov for en ny jernbanetunnel gjennom Oslo. I Nasjonal transportplan 2018-2029 er planlegging prioritert i første seksårsperiode, og investeringskostnaden anslått å ligge i overkant av 40 milliarder kroner. 

Bane NOR vil få ansvaret for den omfattende og krevende planleggingsoppgaven. Dette arbeidet kan du være med å lede. Prosjektet vil tilhøre enheten Plan og utredning i Utbyggingsdivisjonen. Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging og bygging av nye dobbeltsporstrekninger med tilhørende knutepunkter og serviceanlegg for togtrafikk i Bane NOR, og har en prosjektportefølje som blant annet inkluderer Follobanen og InterCity-utbyggingen. Plan og utredningsavdelingen er ansvarlig for prosjektene til og med nivå kommunedelplan, inkludert konsekvensutredning, tekniske planer og planlegging av knutepunktene. 

I prosjektet og Plan og utredningsavdelingen vil du få gode utviklingsmuligheter i en spennende stilling med dyktige kollegaer og et inspirerende arbeidsmiljø, i omfattende samhandling med andre aktører og interessenter. Avhengig av kvalifikasjoner og interesse vil det være mulig å følge prosjektet inn i byggefase, eventuelt gå inn i nye planleggingsoppgaver når planfasen for ny jernbanetunnel gjennom Oslo er avsluttet. 

Stillingen rapporterer til Prosjektsjef, og arbeidssted er Oslo. 
NB: vi vurderer søknader fortløpende, så ikke vent til søknadsfristen hvis du er interessert!

Arbeidsoppgaver

 • Lede og styre prosjektering av tekniske løsninger for ny jernbanetunnel gjennom Oslo og tilhørende tekniske anlegg, i første omgang på nivå teknisk hovedplan.
 • Sørge for at samtlige tekniske fag er koordinert og prosjektert på tilstrekkelig detaljert nivå i gjeldende fase, og for grensesnitt mot offentlig planlegging
 • Bidra til at løsningene som anbefales er kostnadseffektive
 • Styre rådgiverkontrakter tilknyttet planleggings- og prosjekteringsfasen
 • Bistå i planprosess mot offentlige myndigheter
 • Følge opp økonomi, fremdrift og kvalitet på arbeidet som utføres
 • Koordinering mot tilgrensende prosjekter

Kvalifikasjoner

 • Utdanning som sivilingeniør, ingeniør eller tilsvarende innen relevante fagområder
 • Minimum fem år erfaring fra prosjektering i byggherreorganisasjon, rådgiver eller entreprenør Erfaring fra tverrfaglig prosjektering av jernbaneanlegg er en fordel
 • Erfaring fra oppfølging av prosjekteringskontrakter er en fordel
 • Erfaring fra teknisk hovedplan eller teknisk detaljplan, gjerne også byggeplan eller byggefase i samferdselsanlegg

Utdanningsretning

 • Bygg og anlegg
 • Tekniske fag
 • Elektronikk / Elektro / Telekom.
 • Ingeniørfag

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper

 • Interessert i samferdselsprosjekter, og et ønske om å bidra til gode og helhetlige løsninger
 • Samarbeider og kommuniserer godt internt i prosjektet og med andre relevante aktører
 • Strukturert person med evne til å gjennomføre
 •  
 • Våre verdier er åpen, engasjert og profesjonell og vi søker deg som ønsker å bidra til at disse etterleves i organisasjonen
 •  
 • Norsk er arbeidsspråk i våre prosjekter og du må derfor kunne uttrykke deg godt både skriftlig og muntlig på norsk

Språk

 • Engelsk
 • Norsk

Vi tilbyr

 • Muligheten til å bidra til forming og utvikling av et stort og sammensatt samferdselsprosjekt
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger
 • Gode pensjonsordninger
 • Personal billett med NSBs tog

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

Stillingstype: Fast
Arbeidssted: Oslo
Ref. nr: 76190