NB! Dette er en stilling fra vårt arkiv - hvilket betyr at søknadsfristen er utløpt og/eller stillingen besatt. Se aktive stillingsutlysninger.

Kontraktsrådgiver Moss

Norges største samferdselsprosjekt er i gang, og du har muligheten til å være med!

Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging og bygging av nye dobbeltsporstrekninger i Bane NOR og har en av Norges største prosjektporteføljer innen infrastruktur. Vår portefølje inkluderer prosjekter som Follobanen, Fellesprosjektet Ringeriksbanen & E16, og hele InterCity- utbyggingen.

Vi søker til nyopprettet stilling kontraktsrådgiver til enheten Utbygging Øst i Utbyggingsdivisjonen. De store nye jernbaneprosjektene, herunder InterCity, er lagt under divisjonen. Prosjektet Sandbukta – Moss – Såstad er ansvarlig for utbygging av nytt dobbeltspor på Østfoldbanen, fra Sandbukta nord for Moss til Såstad i Rygge. Prosjekteter et stort og komplekst prosjekt som omfatter bl.a to tunneler og bygging av ny stasjon i Moss sentrum, samt 10 km nytt dobbeltspor. Prosjektet har fått investeringsbeslutning i Stortinget, og det pågår for tiden forberedende arbeider, anskaffelse av en stor totalentreprise og forberedelser for utlysning av jernbanetekniske entrepriser.

Med økt aktivitet har vi nå behov for 1-2 kontraktsrådgivere i fast stilling. Stillingen vil daglig i prosjektet rapportere til prosjektsjef, men personal- og funksjonsmessig ligger stillingen under leder strategi og kontrakt. Stasjoneringssted er Moss.

Kontraktsrådgiveren skal følge prosjektet tett og bidra i den løpende kontraktsoppfølgingen av den store totalentreprisekontrakten for underbygning som begynner sommeren 2019. Rollen vil videre bistå med gjenstående anskaffelsesprosesser innen jernbaneteknikk, herunder lede forhandlinger og evalueringer, samt bistå i kontraktsoppfølgingen av øvrige kontrakter og avtaler i prosjektet.
 

Arbeidsoppgaver

 • Utarbeidelse av kontrakt og anskaffelsesstrategier
 • Drive anskaffelsesprosess og utarbeidelse av kontraktsdokumenter
 • Håndtere tilbudsevalueringer og forhandlinger med leverandører
 • Bidra til løpende kontraktsoppfølgingen av de store entreprisene og øvrige kontrakter i prosjektet.
 • Lede og sikre profesjonell håndtering av endringsordrekrav, endringer, opsjoner og tilleggsavtaler
 • Delta i den daglige prosjektledelsen, herunder deltagelse i byggemøter, bistå med vurdering av komplekse problemstillinger og sørge for at tiltak blir gjennomført.
 • Bidra til at enheten gjennomfører og overholder overordnede strategier og målsetninger
 • Bistå i forbindelse med tvisteløsnings- og ekspertprosesser.
 • Øvrige oppgaver som naturlig tilhører fagområdet
   

Kvalifikasjoner

 • Utdanning fortrinnsvis som jurist eller sivilingeniør/ingeniør, alternativt økonom, med lang erfaring innen kontraktsoppfølging.
 • Relevant og bred erfaring med bygg og anlegg, og kontraktshåndtering
 • Erfaring innen offentlige anskaffelser
 • Erfaring med kontraktsoppføling av totalentrepriser (NS 8407 og/eller NTK 07/15) og utførelsesentrepriser
 • Kunnskap og erfaring med anvendelse av NTK
 • Lang erfaring med store, komplekse og tverrfaglige prosjekter innen bygge- anleggs- eller offshorebransjen.
 • Erfaring med kontraktuell håndtering av tekniske grensesnitt
 • Fordel med erfaring fra byggherre eller entreprenør
 • Må beherske norsk godt, både skriftlig og muntlig. Det er en fordel med erfaring med engelsk som arbeidsspråk
   

Utdanningsretning

 • Juridiske fag
 • Økonomi
 • Bygg og anlegg
 • Ingeniørfag
   

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet
   

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Effektiv og selvstendig
 • Ha god kapasitet og trives i en hektisk hverdag
 • Strukturert, målrettet og nøyaktig
 • Evne til å ta initiativ og være en tydelig fagperson
 • Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet og integritet
 • Vi vektlegger lojalitet til Bane NORs etiske retningslinjer og våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.  
   

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Muligheten til å være med i et stort og sammensatt samferdselsprosjekt
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger
 • Gode lønns-, pensjons- og forsikringsvilkår
 • Årsbillett på NSBs tog
   

Andre opplysninger

 • Noe reisevirksomhet må påregnes
   

Stillingen er besatt


Stillingstype: Fast
Arbeidssted: Moss
Ref. nr: 83506
Søk på stillingen