NB! Dette er en stilling fra vårt arkiv - hvilket betyr at søknadsfristen er utløpt og/eller stillingen besatt. Se aktive stillingsutlysninger.

Kommunikasjonssjef – Infrastruktur

Vil du lede kommunikasjonsarbeidet i kjernen av norsk jernbane?

Vi søker nå en strategisk og erfaren kommunikasjonsleder som brenner for Bane NORs viktige samfunnsoppdrag. Vi ønsker en leder som setter retning, gir trygghet og god strategisk rådgivning, samt utvikler divisjonens og selskapets kommunikasjonsarbeid.

Kommunikasjonssjefen skal lede 10 medarbeidere og har ansvar for intern og ekstern kommunikasjon, samfunnskontakt, mediehåndtering og rådgivning til ledere i divisjon infrastruktur i Bane NOR.  

Infrastrukturdivisjonen vil fra 1. juli 2019 bestå av rundt 1.200 medarbeidere. Divisjonen er ansvarlig for å forvalte, drifte og vedlikeholde det offentlige jernbanenettet, bidra til å skape et sikkert og tilgjengelig jernbanenett i Norge samt planlegge og gjennomføre investeringsprosjekter. Divisjonen er Bane NORs største og har ansvar for mange prosjekter som går ut på fornyelse- og utbyggingstiltak, stasjoner og knutepunkter, tekniske tiltak og kapasitetstiltak for gods- og persontransport. 

Vår nye kommunikasjonssjef må ha ledererfaring og solid erfaring med strategisk kommunikasjonsarbeid, være en dyktig kommunikasjonsrådgiver, ha erfaring med mediehåndtering og solid forståelse og bruk av sosiale medier.

Kommunikasjonssjefen er faglig og administrativ leder av kommunikasjonsenheten i divisjonen og deltar i divisjonens ledergruppe. Kommunikasjonssjefen rapporterer til konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt og tilhører hennes ledergruppe. 

Kommunikasjon og samfunnskontakt i Bane NOR består av rundt 60 medarbeidere og har ansvar for intern kommunikasjon og topplederstøtte, eksternkommunikasjon, PR og sosiale medier, samfunnskontakt, myndighetskontakt, beredskapskommunikasjon samt Bane NORs merkevare og design. 

 

Ansvar/oppgaver 

 • Lede arbeidet i divisjonen på intern og ekstern kommunikasjon, sosiale medier, samfunnskontakt og omdømmebygging på både strategisk og operasjonelt nivå
 • Utvikle, forbedre og effektivisere divisjonens kommunikasjonsarbeid internt og eksternt med særlig fokus på strategisk innretning
 • Kommunikasjonsfaglig bistand til divisjonens direktør og øvrig ledelse
 • Beredskapskommunikasjon
 • Personal- og budsjettansvar for egen enhet
 • Aktiv deltagende i Bane NORs totale kommunikasjonsarbeid 

Kvalifikasjoner 

 • Bred kommunikasjonsfaglig kompetanse og erfaring på strategisk og operasjonelt nivå
 • Relevant utdannelse fra høyskole eller universitet
 • Erfaring fra kommunikasjon i endringsprosesser er en fordel
 • Solid erfaring med personalledelse og deltagelse i ledergrupper
 • Beherske norsk språk flytende, og fordel med gode engelskkunnskaper            

Ønskede egenskaper 

 • Svært gode samarbeids- og relasjonsbyggende evner 
 • Du må like å lede og utvikle medarbeidere og ha evne til å styre, følge opp og levere resultater
 • Trygghet i rådgiverrollen
 • Du har driv, er engasjert og løsningsorientert med høy gjennomføringsevne
 • Vi forventer at du er beslutningssterk, moden og robust
 • Din adferd og væremåte stimulerer til et godt arbeidsmiljø
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, engasjert, respektfull og nytenkende. 
 • God evne til planlegging og gjennomføring av kommunikasjonsaktiviteter

Vi tilbyr

 • En faglig utfordrende stilling hos en stor og viktig samfunnsaktør
 • Et ambisiøst, bredt og godt kommunikasjonsfaglig miljø i en framtidsrettet virksomhet
 • Muligheten til å bidra til forming og utvikling av historisk store og sammensatte samferdselsprosjekter
 • Fleksible arbeidsordninger
 • Gode lønns-, forsikrings- og pensjonsordninger, samt personalbillett med NSB sine tog
 • Være med på en stor og spennende endringsreise

 

Nærmere informasjon kan fås av våre rådgivere i Prime; Frode Pettersen (47 88 82 85) eller Ole Jan Rimstad (99 59 30 14). Om ønskelig kan innledende dialog være konfidensiell.
 

Søknadsfrist: 25. april.

 

Se annen Kommunikasjonssjefstilling i Bane NOR: Kommunikasjonssjef - Digitalisering og Teknologi

Se også annen Kommuikasjonsstilling i Bane NOR:Kommunikasjonsrådgiver Digitalisering og Teknologi

 

 


Stillingstype: Fast
Arbeidssted: Oslo
Ref. nr: 92370
Søk på stillingen