NB! Dette er en stilling fra vårt arkiv - hvilket betyr at søknadsfristen er utløpt og/eller stillingen besatt. Se aktive stillingsutlysninger.

Fremdriftsplanlegger – Utbygging Vestfoldbanen

Ønsker du å være med på å planlegge og gjennomføre et av Norges største samferdselsprosjekt?


Drammen - Kobbervikdalen inngår som en parsell i moderniseringen av Vestfoldbanen. En fullt utbygd Vestfoldbane med dobbeltspor vil ha virkning for hele InterCity-området, ikke bare Grenland, Vestfold, Buskerud og Oslo. Ved ferdigstillelse av strekningene Drammen - Kobbervikdalen og Nykirke - Barkåker vil Vestfoldbanen ha sammenhengende dobbeltspor til Tønsberg. Det foreligger vedtatt kommunedelplan, godkjent hovedplan og reguleringsplan for planstrekningen.
Detaljplanen gjelder modernisering og opprustning av Vestfoldbanen på planstrekningen Drammen Kobbervikdalen. Detaljplanen omfatter:
- Ombygging av Drammen stasjon med 6 spor til 350 m lange plattformer inklusive ombygging av Bybroa over sporområdet.
- Planskilt kryssing mellom Sørlandsbanen og Vestfoldbanen vest for Nybyen
- Nytt dobbeltspor i løsmassetunell og bergtunnel fra nord for Konnerudgata til Skoger
- Nytt dobbeltspor på dagstrekningen i Skoger frem til tilknytningen til den eksisterende Skogerparsellen
- Nytt dobbeltspor samt et godsspor på strekningen Drammen stasjon til Gulskogen stasjon
- Ombygging av Gulskogen stasjon med 4 spor til 350 m lange plattformer
Prosjektet Drammen - Kobbervikdalen har behov for flere medarbeidere og vi ser nå etter en dyktig fremdriftsplanlegger.Vi kan tilby en meningsfull og faglig utfordrende arbeidshverdag i et prosjekt med høye ambisjoner. Arbeidssted er Drammen

Arbeidsoppgaver
Etablere og vedlikeholde fremdriftsplaner i Primavera.
Sikre at byggherrens fremdriftsplaner gir et realistisk bilde, og er basert på korrekt underliggende informasjon. Bidra i oppfølgingen av leverandørkontrakter og arbeid utført av andre enheter i Bane NOR.
Utføre analyser av fremdriftsstatus, utarbeide prognoser, og presentere beslutningsinformasjon.
Koordinere, og utarbeide detaljerte fremdriftsplaner for arbeider som skal gjennomføres i togfrie perioder. Oppfølging og rapportering av prosjektets fremdrift på interne og eksterne aktiviteter.
Bistå prosjektets månedsrapportering.

Kvalifikasjoner
Høyere utdanning innen ingeniørfag, eller annet relevant fagområde.
Relevant erfaring med praktisk planlegging og prosjektgjennomføring, og god kunnskap om planleggerens rolle, primært fra byggherresiden
Ha erfaring nok til å kunne sette seg inn i arbeidsprosesser, slik at man ser sammenhenger, vurderer varigheter og forutser problemområder for å bidra til at vi som byggherre sikres best mulig oversikt over prosjektgjennomføringen.
Erfaring med planlegging i Primavera P6 og Microsoft Project
Gode muntlige og skriftlige fremstillingsevner på norsk og engelsk

Personlige egenskaper
Vi søker deg som har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og som liker å jobbe systematisk og målrettet for å oppnå gode resultater.
Du er fleksibel, selvstendig og har stor arbeidskapasitet.
Du har fokus på god leveranse til våre ledere og ønsker å bidra til å gi dem den støtten de må ha for å nå sine mål.
Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, profesjonell og engasjert.
 
Vi tilbyr
Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst.
Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer. Konkurransedyktige betingelser.
Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger.
Årsbillett på NSBs tog.

Stillingstype: Fast
Arbeidssted: Drammen
Ref. nr: 67748