NB! Dette er en stilling fra vårt arkiv - hvilket betyr at søknadsfristen er utløpt og/eller stillingen besatt. Se aktive stillingsutlysninger.

Eiendomssjef

Konsernet Arendals Fossekompani ASA er et industrielt investeringsselskap som består av 10 hovedinvesteringer samt finansielle investeringer. Totalt sysselsetter konsernet over 2100 ansatte.
I 2017 omsatte konsernet totalt for MNOK 4.426 med en EBITDA på MNOK 487.
Konsernet opererer i mange ulike bransjer og er gjennom datter- selskapene representert i 24 land.
Morselskapets egen virksomhet fokuserer primært på kraftproduksjon, oppfølging av datterselskapene gjennom langsiktig og aktivt eierskap, forretningsutvikling samt finansielle investeringer. Hovedkontoret ligger i Arendal.        
www.arendalsfoss.no

 
Er dette Sørlandets mest spennende eiendomsstilling?

Til nyopprettet stilling som eiendomssjef i Arendals Fossekompani (AFK) vil du ha ansvar for vår eiendomsvirksomhet. Selskapet besitter eierskap i flere svært spennende tomteområder som vi nå ønsker å utvikle videre, og det blir ditt ansvar å etablere en helhetlig strategi og en plan for å optimalisere eiendomsporteføljen. Et sentralt ansvar blir videreutviklingen av Bryggebyen, der gamle Vindholmen industriområde skal transformeres til en ny og fremtidsrettet bydel på 700 leiligheter og boliger med praktfull solrik og sjønær beliggenhet. Selskapet er også hovedeier i totalt 2 000 daa på Gullknapp nord for Arendal der vi ønsker å realisere visjonen Gullknapp Digitale Næringssenter med fokus på fremtidsrettet virksomhet innen luftfart og kraftforedlende industri. Eiendomssjefen vil i tillegg få ansvar for utvikling av Steinodden som er et attraktivt tomteområde i Kilsund som skal konverteres fra næring til boliger. Rette vedkommende må ha kommersiell legning, gjennomføringsevne og et brennende ønske om å utvikle dette geografiske området til et attraktivt sted for både bolig og næring. Som ansatt i AFK blir du del av en kompakt og ambisiøs administrasjon som i dag består av ni ansatte.
 
Arbeidsoppgaver:
 • Som byggherre for Bryggebyen ha et selvstendig lederansvar for videre planlegging/prosjektering og gjennomføring av de enkelte byggetrinn. Dette innebærer bla. å delta i drøftingene rundt valg av arkitekt for det enkelte byggetrinn, engasjere prosjekteringsleder og øvrig prosjekteringsteam, valg av entrepriseform, forhandling og inngåelse av entreprenørkontrakter og kontakt med det offentlige mht. utbygging av offentlig infrastruktur.
 • Utvikle en strategi for utvikling av Gullknapp næringsområde som munner ut i konkrete prosjekter.
 • Etablere en plan for utvikling av Steinodden (Kilsund) til attraktive boliger.
 • Drive reguleringsprosesser mot relevante instanser.
 • Jobbe systematisk med bankene for å sikre finansiering av prosjektene.
 
Erfaring:
 • Minimum 5 års relevant erfaring
 • Erfaring fra tidlig- og/eller senfase fra byggherresiden
 • Erfaring fra entreprenørsiden en fordel
 
Utdanning:
 • Høyere akademisk utdannelse
 
Egenskaper:
 • Samarbeidsorientert
 • Økonomisk forståelse
 • Gjennomføringsevne
 • Sterk skriftlig og muntlig formuleringsevne
 • Senioritet i fremferd og vesen
 • Kommersiell forståelse og driv
Interessert?
Ta kontakt med vår samarbeidspartner, Prime People HR Solutions AS, ved partner Frode Pettersen på tlf 47 88 82 85

Stillingstype: Fast
Arbeidssted: Arendal
Ref. nr: 66038