NB! Dette er en stilling fra vårt arkiv - hvilket betyr at søknadsfristen er utløpt og/eller stillingen besatt. Se aktive stillingsutlysninger.

Byggeleder Fundamentering

Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging og bygging av nye dobbeltsporstrekninger i Bane NOR og har en av Norges største infrastruktur prosjektportefølje. Vår portefølje inkluderer prosjekter som Follobanen, Fellesprosjektet Ringeriksbanen & E16, og hele InterCity- utbyggingen. Avdelingen Plan og utredning jobber med tekniske hovedplaner og kommunedelplaner for InterCity-utbyggingen. Teknikk og konsept er en teknisk avdeling som stiller krav og gir veiledning for å sikre en helhetlig planlegging av InterCity-satsningen. 

Utbygging Øst er ansvarlig for utbyggingen av nye dobbeltspor på Intercity-strekningene på Dovre - og Østfoldbanen. 

Vi har et engasjert og tverrfaglig miljø.

Det planlegges og forberedes bygging av dobbeltspor på Venjar – Eidsvoll - Langset og Sørli - Åkersvika (Dovrebanen) samt Sandbukta - Moss - Såstad og Haug –  
Seut (Østfoldbanen). Flere strekninger står for tur i årene fremover, mot Hamar, Lillehammer og Halden.  
  
Prosjektet Kleverud-Sørli-Åkersvika skal bygge Norges lengste jernbanebru, og søker etter en byggeleder fundamentering. Brua krysser Mjøsa med inntil 50m vanndyp og inntil 40 m løsmassemektighet. Dette gir utfordrende og omfattende fundamenteringsarbeider fra flåte. Arbeidene vil bli utført i en totalentreprise. 

Stasjoneringssted vil fram til februar-mars 2020 være i Oslo, deretter på prosjektkontoret på Tangen.   

​​​​​​

Arbeidsoppgaver:

 • Byggeleder for fundamentering av Tangenvika jernbanebru
 • Ansvar for å overvåke utførelse av entrepriser mht kvalitet og tekniske spesifikasjoner innenfor arbeider med fundamentering inklusiv sveisearbeider
 • Verifisere entreprenørenes, fremdriftsplanlegging, fakturering og sluttdokumentasjon
 • Bistå prosjektleder med kontraktsoppfølging av endrings- og avviksbehandling, kontrakttolkninger og liknede
 • Medvirke i den daglige kontakt med alle offentlige etater, naboer og 3. person, som blir berørt ved gjennomføringen av arbeider innen aktuelle avtaler/kontakter
 • Bidra til koordinering mot tilgrensende fagområder
 • Medvirke i byggemøtene
 • Varsle entreprenøren ved avvik fra kontrakt
   
Kvalifikasjoner:
 • Høyere relevant utdanning fra universitet eller høyskole, gjerne master. Lang og relevant erfaring kan kompensere for formell utdanning
 • Erfaring fra fundamentering av større konstruksjoner, erfaring fra fundamentering fra flåte på vann vil være en fordel
 • Erfaring fra sveisearbeider vil være en fordel
 • Kjennskap til totalentrepriser kontrakter er en fordel
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk
 • Beherske nødvendige dataverktøy
   
Personlige egenskaper:
 • Vi søker deg som har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og som liker å jobbe systematisk og målrettet for å oppnå gode resultater
 • Du er fleksibel, selvstendig og har stor arbeidskapasitet
 • Du har fokus på god leveranse til våre ledere og ønsker å bidra til å gi dem den støtten de må ha for å nå sine mål
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende
   
Vi tilbyr:
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger
 • Fleksitidsordning og betalt overtid
 • Konkurransedyktig pensjonsavtale, og tilgang til gode forsikringsordninger
 • Personalbillett med Vys tog – kjør så mye du vil

​​​​​​

Henvendelser vedrørende rollen kan rettes til Prime ved Knut Hauge, tlf. 932 11 972, eller Jan Karlsen tlf 918 95 680. Alle henvendelser til Prime behandles konfidensielt – om ønskelig også overfor oppdragsgiver.

​​​​​​​

Stillingstype: Fast
Arbeidssted: Tangen
Ref. nr: 108275
Søk på stillingen