NB! Dette er en stilling fra vårt arkiv - hvilket betyr at søknadsfristen er utløpt og/eller stillingen besatt. Se aktive stillingsutlysninger.

BI-utviklar/Data analyst

GIEK har nå ledig stilling som BI-utviklar/Data analyst (Senior rådgjevar). Stillinga rapporterar til IT-sjefen og har ansvaret for utviklinga av GIEK sitt datavarehus og løysingar for analyse og rapportering i samarbeid med forretningssida. Vidare følgjer også ansvar for å integrere alle aktuelle datakjelder internt og eksternt. Du vil bli del av IT og dokumentforvaltningsseksjonen, hvor det for tida er 11 kompetente medarbeidarar.

 

Arbeidsoppgåver

 • Utvikling og vedlikehald av analysar og rapportar med QlikView/Qlik Sense 
 • Utvikling av datavarehus med Discovery HUB (TimeXtender)
 • Utvikle SQL/databasescript 
 • Installasjon og konfigurasjon av SQL Server, SQL tuning
 • Intern drift av SQL Server 
 • Bistå sluttbrukarar med opplæring og adopsjon
 • Bistå IKT drift etter behov

 

Kvalifikasjonar

 • Utdanning på høgskulenivå innan økonomi/administrasjon og/eller IKT. Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Erfaring frå IT-prosjekt og forvalting av IT-løysingar i statleg eller kommersiell verksemd
 • Kunnskap og erfaring frå optimalisering av dataspørjingar og databasetuning
 • God kunnskap om BI-verktøy, SQL, Datavarehus, QlikView

 

Eigenskapar

 • God forretningsforståing og evne til å omgjera GIEKs behov til utvikling innan IKT-området
 • Handlekraftig og mogelegheitsorientert holdning
 • Evne til å kommunisera både med teknisk og ikkje-teknisk personale
 • Evne til å motivera og engasjere gjennom gode formidlingseigenskapar 
 • Engasjement for eiget fagområde og evne til å byggje tillit og relasjonar 
 • Gode språkkunnskapar i norsk og engelsk, muntleg og skriftleg

 

Vi tilbyr

I GIEK vil du møte spennande utfordringar i ei kompetansebedrift med god kjennskap til norsk eksport og internasjonal handel. Vi har eit godt arbeidsmiljø, og du får gode moglegheiter for oppdatering og utvikling hjå oss. Vi held til i attraktive lokaler på Aker Brygge i Oslo sentrum. Lønn etter avtale iht. Statens lønnsregulativ.

Vi gjer merksom på at opplysningar om søkjar kan bli gjord offentleg, sjølv om søkjar ber om ikkje å bli oppført på søkjarliste jamfør Offentleglova §25. Det vil i så fall bli opplyst om. 

Om ønskeleg kan innleiande kontakt med vår rådgjevar være konfidensiell, også overfor GIEK.

Spørsmål om stillinga kan rettast til IT-sjef Bent Norman Lund, 930 21 552 - eller rådgjevar Ole Jan Rimstad i Prime People HR Solutions, 995 93 014. 

Søknadsfrist 11. november

 


Stillingstype: Fast
Ref. nr: 71648