NB! Dette er en stilling fra vårt arkiv - hvilket betyr at søknadsfristen er utløpt og/eller stillingen besatt. Se aktive stillingsutlysninger.

Avdelingsdirektør

Stillinga som Avdelingsdirektør for Juridisk og regulatorisk i GIEK er no ledig. Vi søkjer derfor ein fagleg sterk og engasjerande leiar til å utvikle avdelinga vidare. Stillinga har overordna ansvar for fagområda Juridisk og bærekraft, Internasjonale relasjonar, Virksomhetsstyring og Compliance, Midlertidig eigarskap og Anskaffingar. Direktøren vil óg ha personalansvar for funksjonen som Kredittsjef. For tida har avdelinga 23 medarbeidarar. Den vi søker har relevant utdanning på masternivå, solid leiarerfaring, samt god forståing for forretning og kreditt. Det er òg ein føresetnad at vedkomande kan sikkerhetsklarerast. Avdelingsdirektøren rapporterer til Administrerande direktør.

Stillingstype: Fast
Arbeidssted: Oslo
Ref. nr: 3919409112