Prime utvider organisasjonen

Prime Group omorganiserer og satser på utleie av konsulenter i nytt selskap. Prime Group som i dag eier Prime Executive AS 100 %, etablerer nå Prime People AS for å rendyrke konsulentutleie og interimledelse.

— Skrevet av Knut Hauge, Partner/rådgiver i Prime Executive AS

Prime Executive har i over 10 år rekruttert toppledere, ledere og nøkkelmedarbeidere til offentlig og privat virksomhet.  I krevende situasjoner har våre kunder i mange år etterspurt mulighet for å leie inn konsulenter og interimledere til lengre eller kortere engasjementer. Årsaken til at vi nå etablerer Prime People er for å kunne sette mer fokus på området, og dekke eksisterende og nye kunders økende behov for tjenesten.

Prime People har ansatt Beate Hall-Hafsø som daglig leder. Beate har solid erfaring med konsulentutleie og interimledelse, og har bistått flere større selskaper med forretningsutvikling og sammensetning av prosjektteam. Hennes nettverk av kompetente konsulenter er stort.

Prime People vil i løpet av året ansette flere rådgivere for å dekke etterspørselen etter interim ledere og konsulenter.

 

Prime Executive er i dag etablert i Oslo, Larvik og Stavanger. Prime People vil følge i samme fotspor og tilby sine tjenester i de samme områdene.

 

Du kan lese mer om Prime People på nettsiden primepeople.no