Jakten på den indre motivasjon

Er det behovet for makt og prestisje som driver deg i karrieren, eller er det en brennende interesse for å endre verden? Mennesker er forskjellige, og hva som får oss til å yte vårt beste kan være ganske sammensatt.

Frode Pettersen er partner i Prime Executive og har jobbet med lederutvelgelse i femten år. Han er av dem som brenner for rekrutteringsfaget, og har vært drivende for selskapets utvikling av metodikk for avklaring og matching av kandidaters motivasjon og arbeidsgivers evne til å innfri denne.

Vi har benyttet personlighets-, verdi- og evnetester i mange år, men har erfart at disse i for liten grad er egnet til å kartlegge og beskrive kandidaters motivasjon på en måte som gir relevans i en rekrutteringskontekst, sier han. Derfor måtte vi utvikle verktøy for dette selv, basert på anerkjent teorigrunnlag og empiri.

Prime har gjennomført tusenvis av intervjuer med kandidater til leder- og spesialiststillinger i Norge. Vi sitter jo derfor på svært verdifulle empiriske data om hva disse blant annet har oppgitt om egen motivasjon.

La meg raskt skyte inn at denne informasjonen selvsagt er anonymisert av hensyn til personvernet, forsikrer han.

Vi begynte med å analysere et stort utvalg intervjuskjemaer innenfor hver kategori. Dette var et krevende stykke arbeid, men det munnet ut i en imponerende oversikt over hvilke motivasjonsfaktorer kandidatene hadde oppgitt som drivende for dem i arbeidslivet.

For å balansere for eventuelle ulikheter mellom ledere og fagspesialister undersøkte vi like mange innen hver kategori. Den forskjellen er jo interessant i seg selv.

Etter en prosess med vurdering, sortering og kategorisering har vi samlet de viktigste indre motivasjonsfaktorene vi har avdekket i et utvalg på 18 dimensjoner. For disse har vi utviklet støtteverktøy som benyttes i dybdeintervjuer med kandidater og i jobbanalysen med oppdragsgiver.

Teoretisk grunnlag

Forskning på trivsel og motivasjon i arbeidslivet er ikke noe nytt. Men utvikling av en metodikk med tilhørende støtteverktøy for å matche kandidaters motivasjon med kommende arbeidsgiveres evne til å innfri, det er nytt!

Det teoretiske grunnlaget vi støtter oss til er særlig godt belyst av kapasiteter som professor Bård Kuvaas ved Handelshøykolen BI. Studier som ser på indre og ytre motivasjonsfaktorer hos ansatte i arbeidslivet, og som viser hvordan mennesker drevet av indre motivasjon synes å lykkes bedre over tid i bl.a. lederstillinger enn de som bare har en ytre motivasjon.

Motivasjonsdimensjonen står selvsagt ikke alene i en moderne rekrutteringsprosess. Den kompletterer en grundig avdekking av kvalifikasjoner, evner og personlige egenskaper.

Hypotesen vår er altså at dersom vi blir bedre i stand til å avdekke kandidatens virkelige drivere og innslag av indre motivasjon, vil sannsynligheten for en vellykket ansettelse øke betraktelig.

Dette er veldig inspirerende for en engasjert ambassadør for rekrutteringsfaget, avslutter Frode Pettersen. Hittil har pilotkundene vært meget begeistret også!

Ønsker du å vite mer om avklaring av motivasjon eller trenger du bistand til rekruttering? 
Kontakt:

Frode Pettersen
Partner/rådgiver
+47 478 88 285frode.pettersen@primeexecutive.no
Be om tilbud