Har det noen gang vært mer aktuelt med interimløsninger?

Korona, usikkerhet og kortere planleggingshorisonter gir også muligheter og nye behov.

— Skrevet av Beate Hall-Hofsø, Leder for interim og konsulenter i Prime Executive AS

Det er ikke tvil om at dagens markeder er uoversiktlige og i konstant endring. Det er mer utfordrende enn noen gang å forutse hva morgendagens kompetansebehov er, og derfor er det ikke uvanlig at man opplever kompetansemangel i egen organisasjon. Likevel stilles det krav til leveranser, samtidig som man skal ivareta egen organisasjon med høy kvalitet.

 

Om det noen gang skulle være aktuelt med midlertidig innleie av ledere eller fagpersoner – er det vel nå. En interim ressurs reduserer risiko, samtidig som den bidrar til at bedriften skaper resultater også i usikre tider. Fokuset for konsulenter og interimledere i Prime People ligger i å skape verdi for oppdragsgiver i en avgrenset periode. Når oppdraget eller prosjektet er ferdigstilt, eller behovet bortfaller, opphører oppdraget konsulenten har fått.

Risikoen for å sitte med feil kompetanse minimeres. I tillegg er det mye læring enhver bedrift kan utnytte ved å leie inn kompetanse man ikke har selv. Dette er et viktig aspekt og har potensiale for langvarig gevinst for oppdragsgiver.

Det finnes løsninger

Prime People leier ut konsulenter og interimledere som er høyt kvalifiserte, og de motiveres av å bidra i endringsprosesser, omorganiseringer og effektiviseringer. Våre viktigste kompetanseområder er Interimledelse, HRM, Engineering Økonomi og Prosjektstøtte.

 

Les mer om konsulentleie her.

Spørsmål om interimløsninger eller bistand til rekruttering? 
Kontakt:

Beate Hall-Hofsø
Leder for interim og konsulenter
+47 993 83 186[email protected]
Be om tilbud